Is een energielabel verplicht?

16/05/2022 Admin

Voor de meeste woningen en utiliteitsgebouwen is het verplicht om een energielabel te hebben bij de verkoop, verhuur en oplevering. Er zijn echter situaties waarin het niet verplicht is om een energielabel aan te vragen. In dit artikel ontdekt u wanneer de energielabel verplichting geldt en wanneer niet.

 

Energielabel verplichting voor verkopers en verhuurders

Sinds 2008 is het verplicht om een energielabel te overhandigen op het moment dat u een woning of utiliteitsgebouw verhuurt, verkoopt of oplevert. Met het energielabel wil de overheid potentiële kopers en huurders op de hoogte brengen van de energiezuinigheid van een woning. Hiernaast probeert de overheid vastgoedeigenaren te stimuleren om energiezuinige maatregelen te nemen met het energielabel. Het energielabel laat namelijk niet alleen zien in welke energieklasse het gebouw is ingedeeld, maar laat ook zien hoe de woning energiezuiniger gemaakt kan worden.

Op het energielabel wordt bijvoorbeeld besproken hoe de woning beter geïsoleerd kan worden en of het plaatsen van zonnepanelen mogelijk is. Met het oog op de toekomst laat het label ook zien hoe snel de woning van het gas afgehaald kan worden en of het dak, de vloeren of de ramen extra geïsoleerd moeten worden. Op basis hiervan kan de potentiële koper of huurder zien of het mogelijk is om over te stappen op een elektrische waterpomp of het waternet. Tot slot laat het energielabel de streefwaarden voor isolatie zien. Hoe ouder de woning, hoe lager deze waarden zijn.

Gebouwen waarvoor u geen energielabel hoeft aan te vragen

U heeft niet altijd een energielabel verplichting bij de verkoop, verhuur of oplevering van vastgoed. In deze gevallen bent u niet verplicht om een definitief energielabel aan te vragen:

 

Bij de verkoop, verhuur of oplevering van:

 • Beschermde gebouwen;
 • Recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar gebruikt worden;
 • Vrijstaande gebouwen met een oppervlakte van minder dan 50 m²;
 • Kerken, moskeeën en andere gebouwen met religieuze doeleinden;
 • Agrarische bedrijfshallen en opslag;
 • Tijdelijke gebouwen;
 • Gebouwen die geen energie verbruiken.

Tijdelijk energielabel niet langer geldig

Het tijdelijke energielabel werd in 2015 afgegeven voor alle woningen in Nederland. Dit energielabel is indertijd gebaseerd op een opname in een vergelijkbaar gebouw. Omdat het ene gebouw van het andere verschilt, resulteerde dit in onjuiste gegevens. Daarom is in 2021 de manier van het aanvragen van het energielabel veranderd. Waar men vroeger binnen een paar klikken een definitief energielabel kon aanvragen, is het nu verplicht om een energieadviseur in te schakelen voor een accurate opname. U hebt bij de verkoop, verhuur en oplevering van een gebouw een definitief label nodig. Het is daarom niet toegestaan om het tijdelijke energielabel af te geven. Het definitieve energielabel biedt voordelen voor zowel de verkoper als de koper.

 

 • Kopers en nieuwe huurder zien in één oogopslag hoe energiezuinig de woning is;
 • Het definitieve energielabel biedt kopers en huurders een indicatie van de hoogte van de energierekening;
 • Het label laat eigenaren met voorbeelden zien hoe de woning energiezuiniger gemaakt kan worden;
 • Het energielabel kan een positieve invloed hebben op de verhuur- of verkoopprijs van een gebouw.
 • Hoe groener het energielabel, hoe sneller een gebouw verkocht of verhuurd is.

 

Hoe de energieprestatie invloed heeft op de huur- en verkoopprijs

De energieprestatie van uw woning of utiliteitsgebouw heeft invloed op de hoogte van de huurprijs of verkoopprijs van het gebouw. De energieprestatie telt mee in het puntenaantal en het aantal punten bepalen de maximale huurprijs van de woning. Hoe hoger het puntenaantal, hoe hoger de huur- of verkoopprijs ook mag zijn. Huurt u of koopt u een woning, dan moet de verkoper of verhuurder het definitieve energielabel aan u overhandigen. Als de verkoper of verhuurder dit niet doet, dan riskeert deze een boete.

Energielabel verplichting negeren leidt tot een flinke boete

Verkoopt, verhuurt of levert u in 2022 een gebouw op zonder definitief energielabel, dan riskeert u een boete. Voor particuliere verkopers en verhuurders bedraagt deze boete € 435 per verkocht of verhuurd gebouw. Zakelijke verkopers en verhuurders riskeren een boete van € 870 per verkocht of verhuurd gebouw zonder energielabel. De investering voor het aanvragen van een nieuw energielabel bedraagt gemiddeld € 100 tot € 250. Al met al bent u dus altijd goedkoper uit door voor elk gebouw een geldig energielabel aan te vragen.

Let op: het is niet alleen verplicht om het definitieve energielabel bij de verhuur of verkoop te overhandigen. Als u een verkoop- of verhuuradvertentie op internet plaatst zonder energie letter, dan riskeert u ook een boete. Vraag het definitieve energielabel daarom op voordat u de advertenties online plaatst.

Een nieuw energielabel aanvragen

Een nieuw energielabel aanvragen gaat in 2022 anders dan u misschien gewend bent. Het is echter niet altijd nodig om een nieuw energielabel aan te vragen, omdat alle definitieve energielabels 10 jaar geldig zijn. Is het energielabel verlopen of heeft u in 10 jaar tijd energiebesparende maatregelen getroffen, dan vraagt u een nieuw energielabel aan. Voor de aanvraag van het energielabel huurt u een energieadviseur in die controles en metingen in uw woning of gebouw uitvoert. Op basis hiervan wordt het definitieve energielabel gemaakt en geregistreerd bij EP-online.

Zo wordt de energieprestatie van uw gebouw beoordeeld

De energieadviseur die bij u over de vloer komt gebruikt de bepalingsmethode NTA 8800. Deze methode wordt gebruikt voor het beoordelen van bestaande en nieuwe woningen én utiliteitsgebouwen. De energieadviseur kijkt onder andere naar de gebruikte materialen en hoe de isolatiewaarden in de woning zijn. Hiernaast kijkt de adviseur naar de Cv-ketel, boiler en meterstanden en inspecteert deze de woning om te bepalen hoe snel de woning van het gas gehaald kan worden. Na de controles en metingen wordt er een rapport opgesteld waar u als opdrachtgever inzage in heeft. Hierna ontvangt u het definitieve energielabel en kunt u aan de slag met het verkopen of verhuren van uw woning.

 

Bent u benieuwd naar wat het aanvragen van een nieuw energielabel voor u kost? Neem nu contact met ons op of start uw aanvraag direct! De aanvraag is in een paar klikken geregeld en u ontvangt het definitieve energielabel na het bezoek van de energieadviseur al binnen 5 werkdagen.